Muži

Stretnutia mužov

Impulzom pre stretávanie mužov v našom zbore bolo seniorátne stretnutie mužov v jeseni 2014. Dvaja naši delegáti, ktorí sa ho zúčastnili, prišli odtiaľ plní elánu a nápadov, ako to rozprúdiť aj u nás. A tak vďaka Milošovi Krpelanovi a MUDr. Petrovi Kajtárovi sme si to ešte do konca roka 2014 odskúšali. A možno povedať, že sme boli sami sebou prekvapení. Tak zvolenou formou, ako aj záujmom chlapov.
Stretnutia bývajú nepravidelne zhruba s mesačnou až dvojmesačnou periodicitou. Začíname i končíme poďakovaním Bohu, že nás zhromaždil a požehnáva nám. Nosnou je biblická téma, ktorú si vždy pripraví niektorý z bratov, prípadne celú tému vedie duchovný. Diskusia býva veľmi živá a zapájajú sa aj tí mlčanlivejší z nás. No a zostáva čas aj na prebratie všeobecnejších tém, prípadne osobné diskusie v menších hlúčikoch. Na týchto stretnutiach už vzniklo mnoho nápadov na vnútornú misiu v zbore, ale boli pripravené aj celé akcie, ktoré sa potom realizovali. Niekedy sa duchovná časť posunie a začne sa drobnejšími prácami, ktoré je potrebné okolo kostola alebo fary vykonať.

Brat kaplán Emil Hankovský prišiel s raňajkami pre chlapov, ktoré bývajú zvolané zvyčajne na sobotu ráno od 8.00. Termín je vždy oznámený vopred v mesačnom rozpise bohoslužieb a stretnutí v zbore.