Pastorálne návštevy

Pastorálne návštevy

Jednou z dôležitých náplní duchovného (farára, kaplána) je aj navštevovanie veriacich, ich povzbudzovanie vo viere, vypočutie, modlitebné stíšenie, poprípade udelenie požehnania alebo spoveď a prislúženie Večere Pánovej, ak treba, tak aj napomenutie. Takúto možnosť ponúka aj náš cirkevný zbor. Ak máte záujem o pastorálnu návštevu, prípadne o rozhovor s duchovným alebo o súkromnú spoveď, prosím, kontaktujte zborového (námestného) farára alebo kaplána na telefónnom čísle uvedenom v sekcii Kontakty.