Služby Božie

Bratia a sestry, či už nechodíte pravidelne medzi nás, alebo ste tu noví, veľmi radi Vás medzi nami privítame! Príďte si naplniť srdce Pánom Ježišom a dušu pokojom. Dobrá spoločnosť Božej prítomnosti Vám v tom určite pomôže.

Služby Božie sa v našom zbore konajú pravidelne každú nedeľu.

V Zemianskych Kostoľanoch o 8:00,
v Prievidzi o 9:30,
v Handlovej (párny týždeň) a Nitrianskom Pravne (nepárny týždeň) o 11:15 

Termíny sa počas sviatkov môžu líšiť. O tejto skutočnosti prinášame aktuálne informácie v sekcii Oznamy.

Večera Pánova počas služieb Božích je podľa zvyklostí v našom zbore prisluhovaná na:

  • 1. nedeľu v mesiaci,
  • 3. adventná nedeľa
  • 2. slávnosť vianočná,
  • 4. nedeľa pôstna,
  • Veľký piatok,
  • Kajúcu nedeľu,
  • na konfirmáciu.

Krst Svätý prisluhujeme spravidla v nedeľu počas služieb Božích. Viac o krste, čo je k nemu treba.