Evidenčný list

Vzhľadom na skutočnosť, že zbor vedie evidenciu svojich členov, tu je k dispozícii evidenčný list člena zboru. Pokiaľ ste takýto dokument ešte nevyplňovali, prosíme Vás, stiahnite si ho a doručte na farský úrad, prípadne kedykoľvek do kostola. Prosíme sestry a bratov, aby prípadné zmeny v údajoch, ktoré po zaevidovaní nastanú, nahlasovali aj na farský úrad, aby naša evidencia odrážala skutočný stav v zbore.

evidencnyList