Krst Svätý

Krstom Svätým zaštepujeme do vínneho kmeňa Pána Ježiša Krista nový výhonok. V našej cirkvi je to jedna z dvoch sviatostí. V cirkevno-právnych predpisoch o krste nájdete bližšie informácie, ako postupovať, aby mohla byť táto sviatosť prislúžená a je tu aj žiadosť o vykonanie krstu, ktorú si môžete vytlačiť a vyplniť ešte pred osobnou návštevou na farskom úrade.

Cirkevno-právne predpisy

krst

Žiadosti o krst nájdete v časti Tlačivá a prihlášky