Spoveď a Večera Pánova

Sviatosť prisluhovaná podľa príkazu Pána Ježiša Krista. V cirkevno-právnych predpisoch (záväzná úprava v našej cirkvi) nájdete všetky podmienky, ktoré sú spojené s prislúžením tejto sviatosti. Pred pristúpením k spovedi a Večeri Pánovej je potrebná osobná duchovná príprava.

spoved