Vstup do cirkvi

Vstúpiť do cirkvi sa dá dvoma spôsobmi: prijatím do cirkvi alebo Krstom Svätým. Teda prestupom z inej kresťanskej cirkvi, keď už bol u človeka vykonaný Krst Svätý alebo samotným krstom.

Ak sa cítite v našom spoločenstve ako doma a chcete tu mať svoj duchovný domov, nižšie je uvedená žiadosť, s ktorou je potrebné sa obrátiť na farský úrad alebo duchovných nášho zboru. Samotnému prijatiu do cirkvi bude predchádzať duchovná príprava spojená s vyučovaním.

Žiadosť o vstup do ECAV v časti Tlačivá a prihlášky