Vitajte!

Sme cirkevný zbor – spoločenstvo ľudí veriacich v Pána Boha, ktorí sa spolu stretávajú nielen v nedeľu v kostole, ale pri rôznych príležitostiach a chvíľach života. Povzbudzujeme sa navzájom v láske a dobrote, hľadáme, čím si vzájomne pomôcť.

Online mládež, sobota – 17.00 hod. ZOOM ID: 876 862 8120

Prajeme Vám Božej milosti naplnený rok 2021.

Verš pre zbor na rok 2021:

Dobrotivý je Hospodin, On pevnosťou je v deň súženia, pozná tých, ktorí dúfajú v Neho.

Nahum 1, 7

Milí priatelia, ako predsedníctvo zboru sme sa rozhodli, že všetky osobné stretnutia v kostoloch a modlitebniach sú pre vážnu epidemiologickú situáciu od 21. 12. 2020 až do odvolania zrušené. Veríme, že naše rozhodnutie prijmete s porozumením. Chceme v týchto náročných časoch pomôcť dobrovoľným lockdownom. Vianoce môžeme ako cirkev prežiť v Božej blízkosti aj fyzicky oddelení v bublinách našich rodín. Prosíme berte vážne situáciu, ktorá nás obklopuje a rešpektujte všetky platné opatrenia, ktoré nám chcú pomáhať. Nech Vás požehná Hospodin zo Siona a chráni Vás i Vaše rodiny. Tešme sa z evanjelia o narodenom Božom Synovi, zotrvávajme v modlitbách a bdejme! Veríme, že sa z Božej milosti osobne stretneme už čoskoro.

Emil Hankovský a Štefan Hurný – predsedníctvo cirkevného zboru.

Aktuálne dianie, kázne a informácie


Pobožnosť 3.1.2021 – Boh obráti smútok na radosť

Slovo na úvod Milé sestry a milí bratia, starý rok je už minulosť a sme na začiatku nového. V tomto roku všetci dúfame v lepšie, pokojnejšie a menej stresujúce a bolestné chvíle. Má…

Oznamy a modlitebné podnety k 3.1.2021

30.12.2020 sme sa v nádeji vzkriesenia na bojnickom cintoríne naposledy rozlúčili s našim spolubratom Matejom Faškom z Bojníc, ktorý zomrel vo veku 78 rokov. Až do odvolania budeme vyrába…

Zamyslenia na Vianoce 2020

Priatelia, bratia a sestry, tu je súbor 4 zamyslení k Vianociam a nedeli po Vianociach 2020. Štedrý večer Rozpráva Barbora Hankovská 1. slávnosť vianočná Rozpráva Patrícia…

Občasník Prievidzký evanjelikdo schránok našim členom

Prievidzký evanjelik č. 2 s pobožnosťami k Vianociam

Sviatočné číslo obsahuje list od biskupov a kázne a pobožnosti k Vianociam od rôznych našich evanjelických duchovných. Prievidzky-evanjelik-2Stiahnuť

Usmernenie predsedníctiev ECAV k vianočným sviatkom

Drahí bratia a sestry, cirkevné zbory,      pandemická situácia sa v našom štáte vážne zhoršila. Narastajú počty infikovaných, plnia sa oddelenia nemocníc, i…


Konfirmačné vyučovanie prebieha dištančne. Materiály budú v sekcii Konfirmandi. najbližie online vyučovanie 9.1. o 9.00 hod.

Farský úrad zatvorený, v prípade potreby volajte: 046/548 86 08, 0950 598 396.


Najnovšie podcasty nedeľných kázní