Letné biblické štúdium každú stredu v Prievidzi


Sme cirkevný zbor – spoločenstvo ľudí veriacich v Pána Boha, ktorí sa spolu stretávajú nielen v nedeľu v kostole, ale pri rôznych príležitostiach a chvíľach života. Povzbudzujeme sa navzájom v láske a dobrote, hľadáme, čím si vzájomne pomôcť.


Aktuálne dianie, kázne a informácie


Jednota vo viere – biblické štúdium Formuly Svornosti

Jednota vo viere – biblické štúdium Formuly Svornosti

Počas leta sa budeme stretávať pri biblickom štúdiu základov kresťanského učenia v otázkach, ktoré boli kedysi sporné aj medzi evanjelickými reformátormi cirkvi. Z týchto vnútorných s…

Zasadnutie zborového presbyterstva

Zasadnutie zborového presbyterstva

Predsedníctvo CZ zvoláva v piatok 10.07.2020 o 17.00. hod. zasadnutie zborového presbyterstva v kostole v Prievidzi. Zasadnutia presbyterstva sú spravidla neverejné, prítomnosť hostí prípa…

Zborový infolist 5. 7. 2020

Zborový infolist 5. 7. 2020

Obsahuje zborové oznamy, rozpis stretnutí na najbližšie obdobie. Uvádzame tiež kompletný zoznám milodarov za obdobie od začiatku pandémie (len v hotovosti).

Nepotrebujú lekára zdraví…

Nepotrebujú lekára zdraví…

Služby Božie 1. nedeľu po Svätej Trojici o uzdravení vierou, ktorú Kristu prináša.

Nedeľa Svätej Trojice

Nedeľa Svätej Trojice

Do možného chaosu, ktorý môže vládnuť v pohľade na vznik a počiatok sveta a existencie vstupujú náboženské texty ako pokusy priniesť vysvetlenie formou, ktorá je človeku zrozumiteľná…


Najnovšie podcasty nedeľných kázní