Cirkevný zbor online

Naše aktivity počas lockdownu na jednom mieste. Na spojenie videohovorov používame Google Meet

Nedeľa o 18.00 hod. (okrem Veľkonočnej nedele)
Spočenstvo mladých každú sobotu o 17.00 hod.
Každú druhú sobotu o 9.30 hod.

Pobožnosti v nedele po Veľkej noci o 8.30 hod.

Videopobožnosti k nedeliam a sviatkom budú zverejňované na našom YouTube profile.

Tel.: 046/548 86 08, WhatsApp: 0950 598 396

Aktuálne dianie

Oznamy, kázne, dianie v cirkevnom zbore

Pozrieť viac

Predsedíctvo zboru

Emil Hankovský

námestný farár

Štefan Hurný

zborový dozorca

Podcast ECAV Zemianske Kostoľany