Vitajte!

Verš pre zbor na rok 2021:

Dobrotivý je Hospodin, On pevnosťou je v deň súženia, pozná tých, ktorí dúfajú v Neho.

Nahum 1, 7

Sme cirkevný zbor – spoločenstvo ľudí veriacich v Pána Boha, ktorí sa spolu stretávajú nielen v nedeľu v kostole, ale pri rôznych príležitostiach a chvíľach života. Povzbudzujeme sa navzájom v láske a dobrote, hľadáme, čím si vzájomne pomôcť.

Cirkevný zbor online

Rodinná pobožnosť online

Pozývame k rodinnej pobožnosti v nedeľu večer o 18.00 hod. Stretnime sa spolu v online priestore k modlitbe, počúvaniu slova a vzájomnému zdieľaniu. Stretnime sa ako spoločenstvo napriek oko…

Mládež online

Mladých pozývame k online stretnutiam v sobotu o 17.00 hod. cez Google Meets. Čakajú nás rozhovory, online aktivity, piesne, téma, modlitby, diskusia. Preberáme spolu hymnu lásky z 1. listu…

Konfirmačné vyučovanie

Raz za dva týždne sa stretávame s konfirmandmi pri online hodine. Okrem toho dostávajú materiály k práci na týždeň v sekcii Konfirmandi v menu. Pri vyučovaní sa spojíme cez aplikáciu …


Aktuálne dianie, infomrácie


Pohreb br. farár Rastislava Hvožďaru

Táto pandemická doba zasahuje tisíce rodín. Medzi nimi aj rodinu Hvožďarovcov, ktorí sa pred nedávnom lúčili s otcom a teraz aj bratom a synom, br. farárom Rastislavom Hvožďarom (CZ Sobot…

Čo objavil Agur ako najdôležitejšiu múdrosť pre život?

Kniha Príslovia v Biblii prináša životom a generáciami overené skúsenosti veriacich ľudí s Bohom. Agur v 30. kapitole preto hovorí, že Božie slová sú preverené. Pozrime sa, čo v záver…

2. pôstna nedeľa – Prečo je Ježiš ochotný trpieť a ako to súvisí s tým byť jeho učenik…

2. pôstna nedeľa pripomína kresťanom ich život potom, ako uverili v Ježiša. viera totiž na prekvapenie mnohých nie je iba o tom ústami vyznávať ale aj srdcom veriť a rukami slúžiť. V M…

Stálosť vyznania v našom povolaní

V 2Tim 4,1-5 Pavol píše svojmu blízkemu spolupracovníkovi Timoteovi, aby zostal verný svojmu vyznaniu, bol trpezlivý a konal k čomu bol povolaný. K čomu sme my? https://www.youtube.com/wa…

Ako je to s tým svetlom?

https://youtu.be/Zf_XizI8Gi0 Kresťania hovoria, že Boh je svetlo. No Boh nie je žiadna žiarovka, ale skúsime sa na to pozrieť. #bibilia #zastavenie #Boh #zamyslenie #svetlo #jezis #viera #la…Najnovšie podcasty nedeľných kázní