Služby Božie v nedeľu z Prievidze o 9.30 hod. – YouTube NAŽIVO

Letné biblické štúdium každú stredu – len ONLINE – odkaz bude na tomto mieste


Sme cirkevný zbor – spoločenstvo ľudí veriacich v Pána Boha, ktorí sa spolu stretávajú nielen v nedeľu v kostole, ale pri rôznych príležitostiach a chvíľach života. Povzbudzujeme sa navzájom v láske a dobrote, hľadáme, čím si vzájomne pomôcť.


Aktuálne dianie, kázne a informácie


Zborový výlet – artikulárne kostoly Orava-Liptov a Dolný Kubín

Zborový výlet – artikulárne kostoly Orava-Liptov a Dolný Kubín

Pridajte sa na zborový výlet po krásnych artikulárnych kostoloch Oravy a Liptova so zastávkou v Dolnom Kubíne. Okrem prednášok k jednotlivým kostolom a ich histórii bude pripravené i ducho…

Biblické štúdium cez WEBEX

Biblické štúdium cez WEBEX

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v našom regióne chceme obmedziť možnosť rizika nákazy. stretávať sa opäť budeme len na Službách Božích za sprísnených podmienok. Biblické štú…

Vzhľadom na súčasnú situáciu – zmena opatrení v zbore

Vzhľadom na súčasnú situáciu – zmena opatrení v zbore

Vzhľadom na zhoršeniu epidemiologickú situáciu v našom Trenčianskom kraji a okrese Prievidza i blízkom okolí zavádzame znova tieto opatrenia: sedenie v kostole s odstupmi 2 m, len vo vyzna…

Boli sme v Košariskách na 140. výročie narodenia M. R. Štefánika

Boli sme v Košariskách na 140. výročie narodenia M. R. Štefánika

Skupina nadšencov aj z nášho cirkevného zboru sa zúčastnila slávnosti spojených so 140. výročím narodenia M. R. Štefaníka v utorok 21. júla 2020. Najprv začali slávnostné Služby …

Biblické štúdium: Dedičný hriech

Biblické štúdium: Dedičný hriech

Biblické štúdium 15.7. nebude. Ale pozývame v stredu 22.7. k zaujímavej téme. Ide o teologický spor. Čo znamená dedičný hriech, ako ho dedíme, čo spôsobuje? Odpovede z Písma a Formuly s…


Najnovšie podcasty nedeľných kázní