Živý prenos v nedeľu pre tých, ktorí nemôžu prísť osobne:


Sme cirkevný zbor – spoločenstvo ľudí veriacich v Pána Boha, ktorí sa spolu stretávajú nielen v nedeľu v kostole, ale pri rôznych príležitostiach a chvíľach života. Povzbudzujeme sa navzájom v láske a dobrote, hľadáme, čím si vzájomne pomôcť.


Aktuálne dianie, kázne a informácie


Pozdrav sestry farárky Blanky Kostelnej k pamiatke posvätenia prievidzkého kostola

Pozdrav sestry farárky Blanky Kostelnej k pamiatke posvätenia prievidzkého kostola

„Aké milé sú Tvoje príbytky, ó, Hospodine mocností! Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových.“Žalm 84,2-3a Milí bratia, milé sestry, Pozdravujem vás pri milej sláv…

Živý prenos zo služieb Božích pri príležitosti 25. výročia posvätenia kostola v Prievidzi.

Živý prenos zo služieb Božích pri príležitosti 25. výročia posvätenia kostola v Prievidzi.

Tešili sme sa na slávnosť. Pre súčasné podmienky však plnohodnotnú slávnosť odkladáme na neurčito. Pamiatku posvätenia kostola po 25 rokoch si však chceme pripomenúť aj obohateným pro…

Prihláste deti na konfirmačnú prípravu

Prihláste deti na konfirmačnú prípravu

Do konca júna (do 30.6.) je potrebné odovzdať prihlášku na konfirmačnú prípravu detí starších ako 12 rokov (ukončený 6 ročník ZŠ) na roky 2020-2022. Prihláška dieťaťa na konfir…

Služby Božie na Vstúpenie

Služby Božie na Vstúpenie

Nestihli ste prísť do kostola, nemohli ste. Celé sviatočné služby Božie na našom YouTube. https://youtu.be/iZlz1SRbE8o

Rozpis služieb Božích na máj 2020

Rozpis služieb Božích na máj 2020

V máji sa v zbore budeme stretávať len na službách Božích. Zmena v programe je vyhradená, preto sledujte aktuálne informácie na webe zboru.


Najnovšie podcasty nedeľných kázní