Cirkevný zbor ECAV na slovensku Zemianske Kostoľany

jedine MILOSŤ - jedine VIERA - jedine PÍSMO - jedine KRISTUS - jedine BOHU PATRÍ CHVÁLA

Handlová


 learn more

Evanjelický dom s modlitebňou

Nitrianske Pravno


 learn more

stretávame sa v Klube dôchodcov

Prievidza


 learn more

nový evanjelický kostol posvätený v roku 1995

Zemianske Kostoľany


 learn more

artikulárny kostol z roku 1736

Vitajte na našej stránke! V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Sme cirkevný zbor – spoločenstvo ľudí veriacich v Pána Boha, ktorí sa spolu stretávajú nielen v nedeľu v kostole, ale pri rôznych príležitostiach a chvíľach života. Povzbudzujeme sa navzájom v láske a dobrote, hľadáme čím si vzájomne pomôcť.

Príďte medzi nás

V prípade potreby volajte: 046/548 86 08

Miesto, ktoré dýcha históriou

História evanjelikov na Hornej Nitre sa píše už od 16. storočia, keď hnutie reformácie prišlo z Nemecka prostredníctvom študentov aj sem. Rýchlo vznikali evanjelické zbory, školy. Po roku 1610 bolo v Bojniciach aj sídlo superintendencie. Evanjelici tu boli prítomní a aktívni nielen na poli duchovnom, ale i kultúrnom a vzdelávacom. Rekatolizácia však veci zmenila a evanjelikom sa stal útočišťom po storočia len tento artikulárny kostol v Zemianskych Kostoľanoch z roku 1736.

Viac o histórii artikulárneho kostola a cirkevného zboru

Domov pre ľudí všetkých genrácii

Sme cirkevný zbor, ktorý spája gerácie. Zostávame stáť na základoch Biblie, ale nebojíme sa diskusie, otázok a výziev, ktoré život mnohým z nás prináša. Pripravujeme stretnutia pre mladých, venujeme čas deťom aj seniorom a rodinám. Príďte medzi nás. Budujeme spoločenstvo, vieru i vzájomné porozumenie.  Spoznávajme spolu požehnanie Božej lásky k nám.

Čo robíme?

Aktuálne dianie

Najnovšie udalosti v zbore, kázne, fotogalérie, oznamy

Výročný zborový konvent schválil nový štatút

V nedeľu po Deviatniku sa konali služby Božie s výročným konventom v Zemianskych Kostoľanoch. Služby Božie viedol a konventu i predsedal brat farár Jozef Havrila, ktorý v súčasnosti administruje náš[…]

Read more
16. februára 2020 0

Kázne zo služieb Božích online

Nahrávky kázni zo služieb Božích v Prievidzi budú dostupne na vypočutie online v týždni po službách Božích. Zdieľané sú formou podcastu na Anchor.fm, odtiaľ sú zdielané na ďalšie podcastove platformy[…]

Read more
8. februára 2020 0

Presbyterstvo CZ zvoláva Výročný zborový konvent

Presbyterstvo CZ zvoláva Výročný zborový konvent na nedeľu 16. februára 2020 o 9.00 hod. v Zemianskych Kostoľanoch. Na programe bude výročná kňazská správa, informácie o hospodárení za rok 2019 a[…]

Read more
8. februára 2020 0

Náš tím

Jozef Havrila st.

administrátor zboru (CZ Žilina)

Štefan Hurný

zborový dozorca

Marta Šuňalová

zástupkyňa dozorcu, účtovníčka

Ivan Junga

zborový kurátor, predseda hospodárskeho výboru

Emil Hankovský

zborový kaplán

Barbora Hankovská

vedúca spevokolu