Kontakty

Farský úrad (fara v Prievidzi)

Evanjelický a. v. farský úrad
Nedožerská cesta 4
971 01  Prievidza

Úradné hodiny na fare v Prievidzi:

DoobedaPoobede
Utorok08:30 – 12:30
Streda08.30 – 12:30
Štvrtok13:00 – 16:00

Telefón: 046/548 86 08
E-mail: fara@ecavprievidza.sk

Administrátor zboru: Mgr. Jozef Havrila st. (jozef.havrila@azet.sk, 0918 828 356)

Zborový kaplán: Mgr. Emil Hankovský (emil.hankovsky@gmail.com0950 598 396)

Námestná farárka: Mgr. Blanka Kostelná, (zem.kostolany@ecav.sk, 0918 828 364)

Bankové spojenie
Číslo účtu: SK9102000000000036432382
Banka: VÚB

Bohoslužobné miesta

Zemianske KostoľanyPrievidzaNitrianske PravnoHandlová
Partizánska 29,Tajovského 27Klub dôchodcov
Dlhá 22
Železničiarska 19

Byt kaplána (fara v Zemianskych Kostoľanoch)

  • Partizánska 188/28, 972 43 Zemianske Kostoľany