Kontakty

Z technických príčin je dostupný momentálne len kontakt na mobil br. farára. Za porozumenie ďakujeme.


046/548 86 08

Pevná linka na Farský úrad, dostupná vždy.

0950 598 396

Mobil: Emil Hankovský námestný farár

0910 672 200

Aplikácia WhatsApp:
Chat, videohovor, volanie cez internet

E-mail: fara@ecavprievidza.sk

Ak je to možné, stretnutie s farárom je dobré dohodnúť vopred telefonicky alebo cez WhatsApp, pretože br. farár môžu v čase úradných hodín vykonávať aj inú neodkladnú činnosť (pohreb, návšteva v domove dôchodcov, vyučovanie náboženstva a pod.).

Úradné hodiny na fare v Prievidzi od 13.10. dovtedy je farský úrad zatvorený, kontakt telefonicky.

DoobedaPoobede
Utorok09.00 – 12.00
Streda09.00 – 12:0013:00 – 16.00
Štvrtok09.00 – 12.00
Mimo úradných hodín je treba prísť za br. farárom do Zemianskych Kostolian alebo dohodnúť stretnutie telefonicky.

Farský úrad (fara v Prievidzi)

Evanjelický a. v. farský úrad
Nedožerská cesta 163/4
971 01  Prievidza

Sídlo cirkevného zboru a a byt farára:

CZ ECAV na Slovensku Zemianske Kostoľany
Partizánska 188/28
972 43 Zemianske Kostoľany

IČO: 31938167 DIČ: 2021260791

Bankové spojenie
Číslo účtu: SK91 0200 0000 0000 3643 2382
Banka: VÚB

Bohoslužobné miesta

Miesto:Zemianske KostoľanyPrievidzaNitrianske PravnoHandlová
Adresa:Partizánska 29Tajovského 27Klub dôchodcov
Dlhá 22
Železničiarska 19
Služby Božie v nedeľu:8.00 hod.9.30 hod.11.15. hod. v nepárny týždeň11.15 hod. v párny týždeň