Kontakty

Farský úrad (fara v Prievidzi)

Evanjelický a. v. farský úrad
Nedožerská cesta 4
971 01  Prievidza

Úradné hodiny na fare v Prievidzi:

DoobedaPoobede
Utorok09.00 – 12.30
Streda09.00 – 12:30 14.30 – 16.30
Štvrtok09.00 – 12.30

Telefón: 046/548 86 08, 0950 598 396

E-mail: fara@ecavprievidza.sk

Ak je to možné, stretnutie s duchovnými je dobré dohodnúť vopred telefonicky, pretože duchovní môžu v čase úradných hodín vykonávať aj inú neodkladnú činnosť (pohreb, návšteva v domove dôchodcov, vyučovanie náboženstva a pod.).

Bankové spojenie
Číslo účtu: SK91 0200 0000 0000 3643 2382
Banka: VÚB

Bohoslužobné miesta

Zemianske KostoľanyPrievidzaNitrianske PravnoHandlová
Partizánska 29,Tajovského 27Klub dôchodcov
Dlhá 22
Železničiarska 19

Byt kaplána (fara v Zemianskych Kostoľanoch)

  • Partizánska 188/28, 972 43 Zemianske Kostoľany (vchod a zvonček sú zo zadnej strany budovy).