Formula svornosti

Formula svornosti

Dôkladné, čisté, správne a konečné zopakovanie a vysvetlenie niektorých článkov Augsburského vierovyznania, o ktoré svojho času povstali spory medzi niektorými teológmi tohto vierovyznania, podľa Božieho slova a súhrnného obsahu nášho kresťanského učenia doložené a zrovnané.
formula