Modlitby za zbor

Spoločné modlitby

Modlitby 30′ – naše modlitebné spoločenstvo

Dva krát do mesiaca sa stretáva na 30 minút spoločenstvo bratov a sestier pri spoločných modlitbách za zbor, za vlastné potreby i príležitosti i za modlitebné podnety, ktoré dostaneme. Srdečne vás pozývame k stretnutiu pri modlitbách.

2. a 4. streda v mesiaci o 16.00 pred Biblickou hodinou na fare v Prievidzi. Zmeny vyznačené v oznamoch.

Modlitebná hodina

Bratia a sestry, nielen tento zbor, ale aj my všetci potrebujeme potrebujeme spoločné modlitby. Ako zbor však chceme požiadať našich domácich a všetkých, ktorým záleží na šírení evanjelia Pána Ježiša, o spoločné modlitby za náš zbor, za ľudí, ktorí by medzi nás mohli chodiť, avšak majú dôvody, prečo medzi nami nie sú. Prosme Pána, aby posilnil ich vieru, zdravie, skrátka pomohol im nájsť dôvod, prečo prísť. Modlime sa i za múdrosť Ducha Svätého pre našich duchovných, presbyterov a ďalších služobníkov v zbore.

Chvíľa pre túto spoločnú modlitbu bola stanovená na stredu a sobotu medzi 19. a 20. hodinou. Keď sa teda v tomto čase ponoríte do rozhovoru s Pánom, rozpomeňte sa aj na svojich spolubratov a spolusestry v zbore, tak s prosbou i poďakovaním, ale aj s vedomím, že v tejto chvíli nie ste vo svojich modlitbách k Bohu sami.

Modlitebné spoločenstvo ECAV sa modlí spoločne každú sobotu. Podnety a zamyslenia k modlitbám vždy v časopise MoSt. Viac info na www.modlitby.sk

Ďakujeme!

Modlitebné podnety

Ak chcete, napíšte nám vaše osobné modlitebné podnety. Všetky polia formulára sú voliteľné. Je len na vás, či uvediete všetky údaje. Ak máte záujem aj o návštevu duchovného, je treba uviesť aspoň jeden kontaktný údaj.