Tlačivá a prihlášky

Tu nájdete prihlášky, žiadosti, tlačivá na stiahnutie k všetkým potrebným situáciám.

Ručne vyplnené skeny žiadostí a tlačív je treba vypisovať čitateľné paličkovým písmom.

Ku každej žiadosti je treba doplniť aj súhlas so spracovaním osobných údajov osôb, ktorých sa vyplnené údaje týkajú.

Krst svätý (deti)

Konfirmácia

Sobáš/Požehanie manželstva

Vstup dospelých do ECAV (Krstom Svätým/Konfirmáciou)

Žiadosť o vstup do ECAV je určená dospelým, ktorí sa chcú dať pokrstiť, alebo sú to kresťania pokrstení v inej kresťanskej cirkvi.