Zborový výlet – artikulárne kostoly Orava-Liptov a Dolný Kubín

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Oznamy a informácie, Udalosti

Pridajte sa na zborový výlet po krásnych artikulárnych kostoloch Oravy a Liptova so zastávkou v Dolnom Kubíne. Okrem prednášok k jednotlivým kostolom a ich histórii bude pripravené i duchovné stíšenie a čas na oddych a prestávku v Dolnom Kubíne. Kedy? 19.9.2020 Ako? spoločne autobusom Koľko treba prispieť? Odhadujeme, že náklady pri zaplnenom autobuse na 1 […]

Biblické štúdium cez WEBEX

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Oznamy a informácie

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v našom regióne chceme obmedziť možnosť rizika nákazy. stretávať sa opäť budeme len na Službách Božích za sprísnených podmienok. Biblické štúdium bude pokračovať ale inak. Cez internet. Webex je jednoduchá platforma na online komunikáciu a stretnutia viacerých ľudí. Ak používate smartfón alebo tablet alebo počítač s kamerou a mikrofónom, pripojiť sa […]

Vzhľadom na súčasnú situáciu – zmena opatrení v zbore

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Oznamy a informácie

Vzhľadom na zhoršeniu epidemiologickú situáciu v našom Trenčianskom kraji a okrese Prievidza i blízkom okolí zavádzame znova tieto opatrenia: sedenie v kostole s odstupmi 2 m, len vo vyznačených laviciach povinné rúška dezinfekcia rúk prisluhovanie Večere Pánovej podaním posväteného chleba do ruky a posväteného vína v osobitnom poháriku odporúčame chorým, aby sa nezúčastňovali bohoslužieb, bohoslužby […]

Boli sme v Košariskách na 140. výročie narodenia M. R. Štefánika

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Oznamy a informácie, Udalosti

Skupina nadšencov aj z nášho cirkevného zboru sa zúčastnila slávnosti spojených so 140. výročím narodenia M. R. Štefaníka v utorok 21. júla 2020. Najprv začali slávnostné Služby Božie, kde kázal brat biskup Ján Hroboň. Po Službách Božích nasledovalo slávnostné kladenie vencov veteránov, štátnych predstaviteľov, diplomatov, zástupcov cirkvi i ďalších delegátov. Otvorená bola nová v priestore […]

Jednota vo viere – biblické štúdium Formuly Svornosti

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Oznamy a informácie

Počas leta sa budeme stretávať pri biblickom štúdiu základov kresťanského učenia v otázkach, ktoré boli kedysi sporné aj medzi evanjelickými reformátormi cirkvi. Z týchto vnútorných sporov v závere 16. storočia vznika Formula Svornosti. Počas spoločného biblického štúdia sa pozrieme na jednotlivé články a témy, ktoré toto evanjelické vierovyznanie otvára. Biblické štúdium vždy v stredu o […]

Aktuálne opatrenia pre pandémiu

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Oznamy a informácie

Služby Božie sú povolené s obmedzeniami: povinné rúška, odporúčaný odstup, šachovnicové sedenie, dezinfekcia rúk pri vstupe, používanie vlastných spevníkov, Večera Pánova – prijímanie posväteného vína osobitnými kalichmi a prijímaním chleba každému do dlane. Od júla mimoriadne počas letných mesiacov obnovujeme biblické hodiny formou spoločného biblického štúdia a diskusie v dvoch časoch. Streda o 16.00 hod. pre seniorov a o […]

Nedeľa Svätej Trojice

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Kázne

Do možného chaosu, ktorý môže vládnuť v pohľade na vznik a počiatok sveta a existencie vstupujú náboženské texty ako pokusy priniesť vysvetlenie formou, ktorá je človeku zrozumiteľná, formou príbehu. Staroveké civilizácie mali na stvorení sveta postavenú celú mytológiu a božské systémy, hierarchie v polyteistických náboženstvách. Ani Biblia tému stvorenia neobchádza, ale necháva jej miesto, hneď […]

Živé prenosy z nedeľných služieb Božích do konca júna.

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Oznamy a informácie

Do konca júna budeme na našom youtube v nedeľu vysielať naživo prenosy so služieb Božích. Opatrenia pre stretávanie poľavuju a sme radi, že sa budeme môcť stretávať osobne aj vo väčšom počte. Viacerí ľudia stále zostávajú doma a aj pre nich sú naše prenosy. Sledujte facebook a web pre podrobné info. Zvyčajne budeme vysielať o […]

25. rokov kostola v Prievidzi

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Oznamy a informácie

Nedeľa po vstúpení je v našom cirkevnom zbore ECAV Zemianske Kostoľany spojená s radostnou udalosťou. S pamiatkou posvätenia kostola v Prievidzi. Generácie evanjelikov na Hornej Nitre nemali inú možnosť len chodiť na služby Božie do Zemianskych Kostolian alebo do Slovenského Pravna (až na Turci). Už pred 2. svetovou vojnou boli snahy získať pre zbor v Prievidzi […]

Pozdrav sestry farárky Blanky Kostelnej k pamiatke posvätenia prievidzkého kostola

Zverejnený Jeden komentárPublikované v: Udalosti

„Aké milé sú Tvoje príbytky, ó, Hospodine mocností! Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových.“ Žalm 84,2-3a Milí bratia, milé sestry, Pozdravujem vás pri milej slávnosti 25. výročia posviacky Božieho chrámu v Prievidzi. Prečítané slová z 84. žalmu vyjadrujú túžbu po spoločenstve Božieho ľudu. V každej dobe ľudia túžili po Božom chráme, kde by sa mohli […]