Oznamy a informácie

Oznamy na týždeň po 19.04.2021

Najbližšie stretnutia

dátumčasstretnutie a miesto
21.4.202116.00Biblické štúdium – Ev. kostol, Prievidza
24.4.202109.30Konfirmačné vyučovanie (1. ročník) online
24.4.202117.00Stretnutie mládeže online
25.4.202108.00Služby Božie – Kinosála KD SNP, Zemianske Kostoľany
09.30Služby Božie – Ev. kostol, Prievidza
13.30Služby Božie – RKC kostol sv. Kataríny, Handlová

Uvoľnenie opatrení nám dovoľuje stretnúť sa osobne na Službách Božích. Platí však priestorové obmedzenie 1 osoba na 15m2 a pravidlo R. O. R.

Služby Božie

V Zemianskych Kostoľanoch sa budeme stretávať max. 20 osôb naraz v Kinosále Kultúrneho domu SNP v nedeľu o 8.00 hod.

V Prievidzi v našom evanjelickom kostole v nedeľu o 9.30 hod. to tiež bude obmedzené na maximálne 20 osôb.

Pred nedeľou je potrebné účasť telefonicky nahlásiť (0950 598 396), aby sme neprekročili kapacitu a vy ste mohli prísť.

V Handlovej sa budeme stretávať s láskavým dovolením Rímskokatolíckej farnosti aj Banskobystrickej arcidiecézy v RKC farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v zmenenom čase – nepárna nedeľa o 13.30 hod. Kapacita kostola je 70 os. preto sem môžu prísť aj tí, ktorí z kapacitných dôvodov už nebudú môcť prísť osobne do Prievidzi. Hlásiť dopredu sa zatiaľ netreba.

Služby Božie v Prievidzi budú nahrávané a zverejňované na YouTube. V prípade, že viete o niekom, kto sa nebude zúčastňovať a nevie si Služby Božie pustiť cez internet, v priebehu týždňa môžeme doniesť záznam na DVD.

Iné stretnutia a aktivity

Obnovujeme Biblické štúdium v stredu o 16.00 v kostole v Prievidzi. Z Biblického štúdia bude video na YouTube.

Už od začiatku roka sa stretáva Rodinné spoločenstvo online. Ide o stretnutie viacerých generácii pri rozhovoroch, modlitbách a spoločnom počúvaní Božieho slova. Spoločné stretnutie online cez Skype bolo doteraz v nedeľu o 18.00 hod. Aktuálizovaný čas stretávanie bude zverejnený.

Konfirmačné vyučovanie 1. ročníka prebieha online raz za 2 týždne, najbližšie 24.4. o 9.30 hod.

Stretnutie dorastu a mládeže v sobotu o 17.00 hod. prebieha online formou.

Destská besiedka sa zatiaľ stretávať v nedeľu nebude.

Pohreby

V stredu 13.4. sme sa s nádejou vzkriesenia rozlúčili s bratom Rudolfom Gűrtlerom z Prievidze, ktorý zomrel vo veku 79 rokov a so sestrou Evou Chudou. r. Korbelovou z Bojníc, ktorá zomrela vo veku 86 rokov.

Návštevy a Večera Pánova v domácnosti

Ak túžite po spovedí, prijatí Večere Pánovej, br. farár na požiadanie príde do domácnosti. Je treba kontaktovať farský úrad.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *